Xenogears

 Elly  Fei Fong Wong  Rico

 Elly  Fei Fong Wong