Yu Yu Hakusho

 Hiei  Hiei

 Youko  Youko

 Yukina