Rurouni Kenshin

 Kenshin Kenshin Kenshin Kenshin Kenshin Kenshin

"Kenshin-gumi"
 Kamiya Kaoru Sagara Sannosuke Takani Megumi Takani Megumi Takani Megumi

Oniwabanshuu
 Shinomori Aoshi Shinomori Aoshi Shinomori Aoshi Makimachi Misao

Juppon-gatana
 Makoto Shishio Sodojima Houji Seta Soujirou Seta Soujirou Honjou Kamatari Honjou Kamatari Honjou Kamatari Yuukyuuzan Anji

Other
 Sagara Taichou Sagara Taichou
 Saitou Hajime Saitou Hajime Saitou Hajime
 Hiko Seijuuro Hiko Seijuuro