Gravitation

 Shindou Shuuichi
 Yuki Eiri  Yuki Eiri  Yuki Eiri  Yuki Eiri
 Hiro  Hiro  Hiro