Fushigi Yuugi

 Tamahome Hotohori Nuriko Chichiri Tasuki Mitsukake Chiriko

 Miaka Yui Tasuki Tasuki Tasuki Chichiri Mitsukake

 Shigyou Ren Shigyou Ren Kamishiro Miiru Shigyou Ren Kamishiro Miiru